ЗОНА СОД 2002 - Русе
Охранителни системи и СОТ - монтаж и проектиране, ТРЗ и личен състав

Оферта

 “З О Н А  С О Д  2002” Е О О Д - гр. Русе 

гр. Русе,ул. “Муткурова” №36  GSM- 0888 796 768, 0887602719, 0887074718  

e-mail: zonasod@abv.bg

 

О Ф Е Р Т А

ЗОНА СОД 2002 ЕООД, има удоволствието да Ви предложиОФЕРТА за охрана чрез ПАНИК БУТОН на самотно живеещи хора, с  въоръжени патрули на СОТ в община Русе, Иваново, Две Могили и Борово. 

Безплатно предоставяне  на сигнално – охранителната техника. Месечна такса за охрана 10 лева. 

Осигуряваме доболничен транспорт при необходимост. 

Телефон за връзка: 0887 602 719, 0888 796 768, 0887 074 718, 082 8212 47

 

Управител: инж. Любен Пенев