ЗОНА СОД 2002 - Русе

Охранителни системи и СОТ - монтаж и проектиране, ТРЗ и личен състав

       Зона СОД –2002 ЕООД – Русе  има   Разрешение /утвърден  лиценз/ за  извършване  на  частна  охранителна  дейност. 

     Фирмата  ни се налага  успешно на охранителния  пазар в гр. Русе и региона, благодарение  на професионализма, законността  в  дейността  си  и  лоялността  към  търговските  ни  партньори. Поради  това  охранителната  ни  дейност  непрекъснато  нараства  като  брой  обекти  и  брой  охранителни  работници. 

      На  нашия  професионализъм  се  довериха  за  физическа  охрана редица предприятия, дружества и учреждения. 

      Със  сигнално-охранителна  техника   охраняваме  повече  от  1000 бр.  обекта  в гр. Русе  и  такива  в околните общини. 

Освен охранителна дейност, предлагаме и извършваме услугите ТРЗ и личен състав.