тел.: 0888 796 768; тел.: 0887 602 719
ЗОНА СОД 2002 - Русе
Охранителин системи и СОТ - монтаж и проектиране,
ТРЗ и личен състав
Пожароизвестяване
Охранителна техника
Видеонаблюдение
Физическа охрана